DRUKUJ
2018-09-28

WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK:
PSYCHOLOGIA PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM:
studia pierwszego stopnia TRYB: NIESTACJONARNY
Rok rozpoczęcia studiów 2018/19

Program studiów na rok akademicki 2018/2019